Dr. Öğr. Üyesi YASİN DURAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi YASİN DURAN

T: (0282) 250

M yduran@nku.edu.tr

W yduran.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Genel Cerrahi
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GENEL CERRAHİ
Öğrenim Yılları: 1999-2004
Tez: Effect on gastric emptying and weight reduction of botulinum toxin-A injection into the gastric antral layer: an experimental study in the obese rat model (2004)
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / GENEL CERRAHİ
2017-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
UZMAN TABİP SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ KHB ÇORLU DEVLET HASTANESİ 2014-2016
UZMAN TABİP OSMANİYE ÖZEL İBNİ SİNA HASTANESİ 2006-2014
UZMAN TABİP SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN DEVLET HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2005-2006
ASİSTAN DOKTOR SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 1999-2005
KAĞITHANE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1994-1999
TABİP ASTEĞMEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 4. ZIRHLI TUGAY SIHHİYE BÖLÜĞÜ 1994-1995
PRATİSYEN TABİP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ 1993-1994
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Genel Cerrahi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., DURAN Y., SAKALLI O., BALKAN M. B., Pılonıdal Sınus at theIntermammarıal Region: A CaseReport, Annals of Clinical Pathology, vol. 6, pp. 1127-1127, 2018.
Vaka Takdimi Surgery
2. POLAT F. R., DURAN Y., Postcholecystectomy Sendroma and Cholangiography., Journal of gastroenterology and digestive disease, vol. 5, pp. 17-18, 2018.
Derleme Makale cerrahi
3. POLAT F. R., DURAN Y., Postcholecystectomy Syndrome and Cholangiography, EC GASTROENTEROLOGY AND DIGESTIVE SYSTEMCitation: Fatin R Polat and Yasin Duran. “Postcholecystectomy Syndrome and Cholangiography”. EC Gastroenterology and DigestiveSystem 5.1 (2018): 17-18.Post-cholecystectomy syndrome (PCS) reportedly affects about 10 - 15 of patients [1]. Biliary manifestations of PCS may occur earlyin the post-operative period, usually because of incomplete surgery (retained calculi in the cystic duct remnant or in the common bileduct) or operative complications, such as bile duct injury and/or bile leakage. Calculi in the common bile duct (CBD) or cystic duct remnantare the most common cause of PCS [1-3].Mini Review, vol. 5, pp. 17-18, 2018.
Derleme Makale
4. POLAT F. R., DURAN Y., ALPARSLAN YÜMÜN H. N., SARIÇAM G., The Relationship between Giant Goiter and Operative Complications: A Retrospective Study, Surgical Science, vol. 8, pp. 299-304, 2017.
Özgün Makale EBSCO
5. POLAT F. R., DURAN Y., SAKALLI O., Giant Mesenteric Cyst: A Case Report, Annals of clinical pathology, vol. 5, pp. 1114-1114, 2017.
Vaka Takdimi surgery
6. COŞKUN H., DURAN Y., Dilege E., MİHMANLI M., SEYMEN H., DEMİRKOL M. O., Effect on gastric emptying and weight reduction of botulinum toxin-A injection into the gastric antral layer: an experimental study in the obese rat model., Obesity surgery, vol. 15, pp. 1137-43, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., DURAN Y., Mide Kanseri ve Erkan tanının önemi., Namık Kemal Medical Journal, cilt 6, ss. 32-35, 2018.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
2. POLAT F. R., DURAN Y., SAKALLI O., COŞKUNKAN U., BALİ İ., BALKAN M. B., AKUT KARIN NEDENİYLE OPERE EDİLEN OLGUDA AKUT MEZENTERİKİSKEMİ İLE EŞ ZAMANLI SİGMOİD VOLVULUSU: OLGU SUNUMU, namık kemal tıp dergisi, cilt 5, 2017.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor
3. MİHMANLI M., COŞKUN H., KALYONCU A., DEMİR U., EROĞLU T., DURAN Y., Selim Safra Yolu darlıklarında Cerrahi Tedavi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, cilt 37, ss. 17-21, 2003.
Özgün Makale TR DİZİN
4. AĞCA B., ALTINLI E., DURAN Y., MİHMANLI M., Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg flep ve primer onarımın karşılaştırılması, Çağdaş Cerrahi Dergisi, cilt 16, ss. 152-154, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. MİHMANLI M., AĞCA B., ALTINLI E., KALYONCU A., DURAN Y., BILIARY PANCREATİTİS : WHEN THE SURGERY MUST BE DONE, 12.World Congress of the International Association of Surgeons and gastroenterologists (30.10.2002-02.11.2002).
Özet bildiri
2. DEMİR U., KALYONCU A., AĞCA B., KAYA C., DURAN Y., MİHMANLI M., Abdominal trauma, 5. European Congress Trauma and Emergency Surgery (01.01.2002-05.01.2002).
Özet bildiri
3. AĞCA B., ALTINLI E., DEMİR U., DURAN Y., MİHMANLI M., TRAUMATİC DİAPHRAGM RUPTURES : AN EXPERİENCE FROM TURKİSH STATE HOSPİTAL, 5. European Congress Trauma and Emergency Surgery (01.01.2001-05.01.2002).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERİŞ C., DURAN Y., Cevheroğlu N. H., ALİSHEV N., ALP R., Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Superıor Mezenterik Ven İle Splenik Ven Trombozu, ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2018 (11.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
2. DURAN Y., ALPARSLAN YÜMÜN H. N., ÖZER K., POLAT F. R., Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde V-Y ilerletme Flebi Tekniği ile Primer Onarım TekniğininKarşılaştırılması, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşirelik Kongresi (11.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
3. DURAN Y., ALPARSLAN YÜMÜN H. N., ÖZER K., POLAT F. R., Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde V-Y ilerletme Flebi Tekniği ile Primer Onarım TekniğininKarşılaştırılması, ulusal cerrahi kongresi 2018 (11.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
4. ERİŞ C., DURAN Y., Cevheroğlu N. H., ALP R., Zor Yerleşimli Gastrik Bening Kitlenin Laparoskopik Cerrahi İle Rezeksiyonu, ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2018 (11.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
5. POLAT F. R., SAKALLI O., COŞKUNKAN U., GEÇGEL Ü., DURAN Y., ÖZKAN GÜRDAL S., Literatürdeki invaziv duktal karsinomun eşlik ettiği en genç erkek meme Paget hastalığı, 21 Ulusal Cerrahi Kongresi (11.04.2018-14.04.2018).
Tam metin bildiri
6. ALPARSLAN YÜMÜN H. N., DURAN Y., Akut batında nadir görülengörülen bir vaka: Gastrointestinal stromal tümörü, 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ (10.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
7. ALPARSLAN YÜMÜN H. N., DURAN Y., Akut batında nadir görülengörülen bir vaka: Gastrointestinal stromal tümörü, 9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ (10.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
8. POLAT F. R., DURAN Y., SAKALLI O., BALKAN M. B., PILONIDAL SINUS AT THE INTERMAMMARIAL REGION:A CASE REPORT, 14. ulusal meme hastalıkları kongresi (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
9. COŞKUN H., DURAN Y., Dilege E., MİHMANLI M., SEYMEN H., DEMİRKOL M. O., OBEZ RAT MODELİNDE MİDE ANTRUM TABAKASINA BOTULİNUM TOXİN A ENJEKSİYONUNUN KİLO KAYBINDAKİ VE MİDE BOŞALIMINA ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA, 4.MEDİKAL- CERRAHİ ENDOKRİNOLOJİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SEMPOZYUMU (10.12.2004-12.12.2004).
Özet bildiri
10. AĞCA B., ALTINLI E., DURAN Y., MİHMANLI M., Pilonidal sinüs tedavisi: Limberg Flep ve Primer Onarımın karşılaştırılması (Klinik Prospektif çalışma), ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2002 (15.05.2002-19.05.2002).
Özet bildiri
Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği, Üye, 2012-.
Aldığı Sertifikalar
Deney hayvanları Kullanım Sertifikası, Yer:namık kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel etik Kurulu, 18.12.2017-29.12.2017.
İş Yeri Hekimliği, Yer:İstanbul, 01.01.1996-15.01.1996.